Palauteryhmä

vertaistukiryhmä kaikille laulua harrastaville/opiskeleville

ESIINTYJÄ TUNTEMATON - palauteryhmä

Huom! Tähän ryhmään voit osallistua, vaikka et kävisi laulutunneilla :)

NYT KÄYNNISSÄ: ilmoittautuminen heinäkuun ryhmään viimeistään 1.7.!

- äänitteet videot 15.7. mennessä (voit tehdä ne myös etukäteen ennen heinäkuun alkua)

- palautteet annetaan 1.7. - 31.7. välisenä aikana

ilmoittaudu: vapaasointi@gmail.com

Ryhmän tarkoitus:

 • tuottaa rakentavaa palautetta niin kotilaulajille, laulunharrastajille, kuin ammattiopiskelijoillekin

 • laskea esiintymiskynnystä ja helpottaa esiintymisjännitystä

 • oppia kuuntelemaan äänen erilaisia ominaisuuksia (äänite) ja/tai havainnoimaan kehonkäyttöä ja eläytymistä (video)

 • oppia arvioimaan erilaisia laulajia ja antamaan rakentavaa palautetta laulupedagogin muotoilemien kysymysten avulla

toteutus:

 • ryhmän jäsenet äänittävät harjoitteluaan laulutunneilla tai kotona → tallenne / linkki tallenteeseen toimitetaan laulunopettajalle

 • laulunopettaja lähettää äänitteet nimettöminä muille ryhmän jäsenille

 • muut jäsenet antavat palautetta nimettöminä vastaamalla laulunopettajan lähettämän lomakkeen kysymyksiin

 • palautteet kootaan ja toimitetaan esiintyjälle
 • saatu palaute käsitellään laulutunnilla (vapaaehtoinen)

mahdollisuudet osallistua:

 • äänittäminen laulutunnilla (laulunopettaja voi äänittää)

 • äänittäminen kotona (kännykällä / tietokoneella / zoomilla jne.)

 • harjoittelun videointi laulutunnilla / kotona (vapaaehtoinen)

Ryhmän jäsenenä:

 • tuotat 2kpl äänitettä/videoa (max 15min/kpl) kuukauden aikana palautetta varten

 • sitoudut antamaan palautetta kaikkien muiden laulajien äänitteistä määräaikaan mennessä (2 viikon sisällä äänitteen saapumisesta)

Ilmoittautuminen ryhmään:

 • sähköpostitse os. vapaasointi@gmail.com (otsikko: Osallistun palauteryhmään Viesti: oma nimi, yhteystiedot, sähköpostiosoite)

 • laskutus sähköpostitse

Ryhmäkoko (toteutumisen edellytys): 4-7 osallistujaa.

Hinta: 20e/kk

(sis. 2x palautetta muilta jäseniltä, 2x palautteen antaminen KAIKILLE ryhmän jäsenille (max 14x15min)